stam

18 t/m 25 jaar en ouder

Na de Explorers is het bij scouting de gewoonte om door te stromen naar een stamgroep waar volledig zelfstandig wordt gedraaid. Sinds kort heet zo'n stamgroep een Roverscouts bende. Bij scouting Assendelft is de Nieuwe Kruitkamer Stamgroep (NiKS) de reguliere stamgroep/Roverscouts bende. Wanneer een lid van Scouting Assendelft te oud word voor een Explorer groep kan deze kiezen om lid te worden bij deze stam en/of leiding te geven aan een jongere groep.
Er is geen directe leiding meer. NiKS heeft zelfs de luxe om een geheel eigen onderkomen te mogen gebruiken, de Kruitkamer.

Na de roverscouts is er eigenlijk geen plek meer als gewoon lid binnen scouting. Het liefst zien we iedereen leiding worden. In Assendelft hebben we de luxe ook de leden die te oud zijn om Roverscout te zijn maar nog wel veel zin hebben in scouting een andere mogelijkheid te bieden. We hebben een aantal Plusscouts kringen. De Rowans op donderdagavond, de Schors, de Raad van half tien en de radio interesse stam op vrijdagavond, allen draaien nabij de Wilde Wacht.

Opkomst:
NIKS: Vrijdag van 19:30 tot 22:00 (in de Kruitkamer)
Contributie: € 55,00 per halfjaar

Rowans: Donderdag van 19:00 tot 21:30
Schors: Vrijdag van 20:00 tot 22:00
Raad van half tien: Vrijdag van 19:30 tot 22:00
RIS: Vrijdag van 19:30 tot 22:00
Contributie: € 50,00 per jaar