Privacystatement


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Alle leden hebben via Scouts Online (sol.scouting.nl) altijd toegang tot de eigen gegevens.

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep, met deze informatie, mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Hard-copy persoonsgegevens
De leiding van een speltak dient te allen tijde de beschikking te hebben over de persoonsgegevens, ook tijdens een opkomst of bijvoorbeeld een (zomer)kamp. Daarom worden persoonsgegevens ook op papier bewaard.

Deze persoonsgegevens worden in ons clubhuis De Wilde Wacht bewaart in een vergrendelde kast die alleen toegankelijk is voor de (team)leiding van de betreffende speltak. Tijdens opkomsten buiten ons clubhuis zullen deze persoonsgegevens meegenomen worden om tijdens calamiteiten snel en correct te kunnen handelen.

De teamleid(st)er heeft de verantwoordelijkheid toe te zien op een correcte behandeling van de persoonsgegevens.

De eigen persoonsgegevens zijn in te zien bij de leiding van de betreffende speltak.
De persoonsgegevens worden vernietigd indien een lid het lidmaatschap opzegt.

Gezondheidsgegevens
Gegevens over gezondheid, zoals allergieën, medicatie en gedragsdiagnoses, worden op papier bewaard om tijdens een opkomst of bijvoorbeeld een (zomer)kamp te beschikken over relevante informatie over het jeugdlid.

Bij deze gegevens wordt ook het BSN-nummer van het jeugdlid (jonger dan 14 jaar) bewaard. Dit dient voor bezoeken aan een huisarts of spoedeisende hulp. Het BSN-nummer is dan nodig voor een snelle administratieve afhandeling.
Deze gezondheidsgegevens worden in ons clubhuis De Wilde Wacht bewaart in een vergrendelde kast die alleen toegankelijk is voor de (team)leiding van de betreffende speltak.

Tijdens opkomsten buiten ons clubhuis zullen deze persoonsgegevens meegenomen worden om tijdens calamiteiten snel en correct te kunnen handelen.

De eigen gezondheidsgegevens zijn in te zien bij de leiding van de betreffende speltak.

Indien een lid overvliegt naar een andere speltak, worden deze gegevens overgedragen aan de nieuwe speltak. Tenzij het lid ouder is dan 14 jaar. Dan dient een nieuw gezondheidsformulier ingevuld te worden waar het BSN-nummer niet op wordt vermeld. Het lid is dan zelf verantwoordelijk voor het meedragen van een geldig identiteitsbewijs.
Wordt het lid 14 jaar of zegt het lid zijn lidmaatschap op, draagt de (team)leiding er zorg voor dat de gezondheidsgegevens onherstelbaar vernietigd worden.

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Iedereen kan zijn eigen foto’s opzoeken en bekijken. Indien beeldmateriaal als ongewenst wordt beschouwd, kan er bezwaar gemaakt worden via groepsbestuur@scoutingassendelft.nl. Het betreffende beeld zal dan na beoordeling verwijderd worden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website naar de computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie wordt ontvangen of ingevoerd moet worden. De website van Scouting Assendelft maakt gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersanalyse. Cookies kunnen altijd in de internetbrowser worden gewist. Bekijk hiervoor de uitleg van de betreffende internetbrowser.

Meldplicht onvolkomenheden
Het niet naleven van dit privacystatement kan ernstige gevolgen hebben voor de privacy van één of meerdere van onze leden. Scouting Assendelft draagt er met al zijn kaderleden zorg voor dat de gegevens correct behandeld worden.
Bij het opmerken van misbruik of het anderszins niet naleven van de privacy statement, dient dit direct gemeld te worden aan het groepsbestuur via groepsbestuur@scoutingassendelft.nl.

Scouting Nederland
De privacystatement en het privacy beleid van Vereniging Scouting Nederland is van toepassing. Deze zijn te bekijken op www.scouting.nl/privacy.