Vertrouwensorgaan


Het kan voorkomen dat er binnen Scouting dingen gebeuren die je niet fijn vind. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen. Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltakleiding of iemand in je groepsbestuur. 

Binnen Scouting Assendelft hanteren wij een vertrouwensorgaan. Wij gebruiken hiervoor de hiërarchie binnen de vereniging. Eerste stap is naar het leidingteam van de betreffende speltak, tweede stap is naar de teamleider van de betreffende speltak, derde stap is naar één van de groepsbegeleiders of de praktijkbegeleider en vierde stap is naar het groepsbestuur. Zie voor contactgegevens van de betreffende personen de contactpagina.

Indien ouders of leden een probleem / vraag hebben, kiezen zij de persoon die hun vertrouwen heeft. Afspraken waaraan de personen uit het vertrouwensorgaan zich zullen houden zijn:

  • Indien het om een vertrouwelijke kwestie gaat behandelen wij dit discreet, tenzij wij niet anders kunnen dan dit te bespreken met externe deskundigen, nadat dit besproken is met het groepsbestuur.
  • Binnen het stappensysteem kan de benaderde vertrouwenspersoon met anderen uit het vertrouwensorgaan overleggen, zonder dat hierbij namen worden genoemd.